Välj en sida

>
Observera att McDonalds glasskuponger numera mäter ungefär tretton meter. Racerlinjalen på bilden (märke tyvärr okänt) är däremot hela hundratvåochmassatvå shillimeter.

Tänkte bara, ifall ni ville anteckna det någonstans eller så.

Share This