Välj en sida

>
Kassare än kasst. Försöker verkligen vara noga med specarna som jag skriver innan fakturering, men så slinker något förbi. Så här ser ett fakturaunderlag ut som Susanne sitter och går igenom nu. Kunden heter tydligen Anders i alla fall. Men det måste gått väldigt snabbt, jobbet till Anders.

Vi strök den Anders. Vi bjuder på den.

Share This