Välj en sida

>
Var idag med Mats, Valentin, Mia och Göran och spelade bowling (eller bollving som Valentin kallar det). Efter en timmas tappra försök att luska ut hur man ska bete sig…. lyckades jag få ihop två serier med fler streck än siffror. Den röda tråden bestod i att jag antingen fick ner alla käglor, eller inte en enda. Eller en i ytterkant.

-, -, /, X, X, -, 2, /, -, 1, X, – , /, X osv. Det var enklare på Wii…

Haha, vänta bara. Snart har jag det nog. Ge mig en månad.

Share This